Kormányrendelettel szabályozott díjtételek

A Kormányrendelettel szabályozott díjtételek az alábbiakban találhatók meg:

(a sorszámozás a vonatkozó rendelet tartalmához igazodik)

1. Lőfegyvert munkakörükből eredendően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) első fokon: 7 200 Ft
b) másodfokon: 12 000 Ft
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való
a) orvosi alkalmassági vizsgálata
aa) első fokon: 7 200 Ft
ab) másodfokon: 12 000 Ft
3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetıi alkalmassági vizsgálat
a) ha 50. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon: 7 200 Ft
ab) másodfokon: 10 800 Ft
b) ha 50. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon: 4 800 Ft
bb) másodfokon: 7 200 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte:
ca) első fokon: 2 500 Ft
cb) másodfokon: 4 800 Ft
d) ha a 70. életévét betöltötte:
1 700 Ft
4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel: 4 800 Ft
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a) vérvétel: 3 200 Ft
b) vizeletvétel: 1 600 Ft
6. Látlelet készítése és kiadása: 3 500 Ft
7. Részeg személy detoxikálása: 7 200 Ft
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása: 7 200 Ft
9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítı személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata: 19 200 Ft
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata: 15 600 Ft
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata: 12 000 Ft
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata: 9 700 Ft
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata: 9 700 Ft
cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata: 7 200 Ft
10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor: 7 200 Ft
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén: 1 900 Ft/fő/eset
b) az a) pontban nem említett esetben: 3 300 Ft/fő/eset
16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
b) – az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is – a pneumococcus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást:
2 000 Ft

Tisztelettel:

Dr. Kasza Beáta – Háziorvosi Rendelő, Kunszállás